Product

Rowafil biologisch recycle systeem voor afvalwater

De Bionic is een volledig biologisch recyclingsysteem voor car- en truckwash afvalwater, voor 100% hergebruik. Het water wordt gereinigd in 3 stappen: 1] Voor beluchting in de pompput om zuurstofverzadiging te krijgen.2] Zwevende deeltjes afscheiding door de onderhoudsvrije hydrocyclonen.3] Biologische afbraak van alle organische stoffen (onder andere shampoo, wax, olie, vet) door de bioreactor(s).Al het waswater wat in de putten wordt opgevangen wordt volledig hergebruikt, hiervan gaat niets naar het riool. Eerst loopt het afvalwater door de standaard slibvangput waarna het overloopt in een pompput, eventueel een olie- en vetafscheider daartussen. In de pompput wordt het water reeds zwaar belucht en via een versnijdende dompelpomp opgepompt naar de cyclonen op het Bionic frame. Alle deeltjes groter dan 0,005 mm worden terug gestort in de slibvangput voor bezinking, het deeltjes vrije water gaat door naar de bioreactor voor afbraak van de chemie en de oliën.

Aanvullende informatie

De bacteriën in de bioreactor produceren als ’afval’ CO2 , H2O en een beetje bioslib. Dit bezinkt in de reactor en kan uitgespoeld worden terug in de slibvangput. Het water komende uit de bioreactor stroomt over in een watertank en is direct klaar om naar de carwash verpompt te worden.100% wordt hergebruikt, enkel verdampingswater en spatwater moet uiteraard aangevuld worden, dit is gemiddeld zo’n 10% (ofwel ongeveer 20 ltr per wassing). Wij adviseren dan altijd om die 20 ltr als laatste spoelgang in de carwash te gebruiken.

Dit bericht delen?