Category: Diversen

Leermeester en BBL-student belangrijk thema bij OOMT en Innovam

OOMT en Innovam werken ook de komende twee jaar intensief samen. Het opleidings- en ontwikkelingsfonds en de brancheopleider hebben dat nu formeel vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. OOMT en Innovam hebben afgesproken om zich de komende tijd samen te concentreren op een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Het zal dan gaan om thema’s die betrekking hebben op de arbeidsmarkt, het werkgeverschap, het beroepsonderwijs en de technologische ontwikkelingen. Innovam start met ingang van het nieuwe schooljaar een pilot in opdracht van OOMT. ’’We gaan een ervaren adviseur van Innovam die het beroepsonderwijs en de bedrijven in onze branche door en door kent, inzetten om de regionale driehoek van ROC, bedrijf en student te versterken,’’ aldus Betsie Brink, directeur OOMT. De pilot maakt onderdeel uit van het nieuwe OOMT-project ‘Goed leermeesterschap’.  

www.oomt.nl

Dit bericht delen?