Category: Diversen

RAI Vereniging: Coronacrisis verandert mobiliteit blijvend

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor onze mobiliteit en leefomgeving. Dat concludeert RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck naar aanleiding van een reizigersonderzoek door Maurice de Hond.

Volgens Van Eijck bevestigt het onderzoek dat mensen momenteel massaal thuiswerken en dat een deel dit in de toekomst ook blijft doen. In potentie levert dit een besparing op van ruim 0,4 megaton CO2 per jaar en 10% minder autoverkeer. Anderzijds wijst het onderzoek uit dat er een groeiende behoefte is aan meer individueel vervoer, zoals de auto en fiets. Volgens Van Eijck moeten we leren van de crisis en vol blijven inzetten op de ontwikkeling van een meer flexibel en duurzaam mobiliteitsbeleid. “De coronacrisis heeft ons straatbeeld in korte tijd compleet veranderd. In welke mate dit ook zo blijft, is de vraag”, stelt Van Eijck. RAI Vereniging heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren naar het reis- en thuiswerkgedrag van reizigers. “Wij constateren twee belangrijke ontwikkelingen. Mensen gaan vaker thuis werken en reizigers hebben meer behoefte aan individueel vervoer. Deze uitkomsten sluiten volgens Van Eijck aan bij het recent verschenen onderzoek van het Kennisinstituut Mobiliteit dat ook concludeert dat mobiliteit en werksituatie mogelijk blijvend veranderen.

Ruim een kwart gaat vaker thuiswerken

Als gevolg van de coronacrisis hebben veel mensen het reisgedrag drastisch veranderd. Sinds de coronacrisis werkt 56% van de respondenten thuis (was 6%) en voor 38% van de ondervraagden is niets veranderd. Bij een verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen blijft 26% van alle respondenten in de toekomst ook vaker thuiswerken. “Het aandeel thuiswerkers groeit van 6 naar 26%. Dat is goed nieuws, te meer omdat een belangrijk deel van deze groep automobilisten zijn. Een kwart van alle automobilisten blijft vaker thuiswerken, waardoor de filedruk mogelijk blijvend afneemt. Als deze groep automobilisten 2 dagen per week thuiswerkt, hebben we 10% minder verkeer op de weg per week. Niet alleen voldoende om een groot deel van de files op te lossen, maar levert ook een potentiele besparing van ruim 0,4 megaton CO2 per jaar.”

Meer behoefte aan individueel vervoer

Volgens Van Eijck zien we niet alleen dat mensen meer gaan thuiswerken, maar ontstaat er ook een verschuiving tussen vervoersmiddelen. Van de OV-gebruikers geeft 20% aan bij verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen geen gebruik meer te gaan maken van het OV en 28% van de OV-reizigers is nog onzeker. Ruim de helft (52%) van alle OV- reizigers blijft dit in de nabije toekomst ook doen. De OV-overstapper kiest in de toekomst vooral voor de auto (63%), 18% kiest voor de fiets, 1% kiest in de nabije toekomst voor de motor en 15% is hier nog niet uit. Van Eijck acht de verschuiving naar de auto onwenselijk. “We moeten voorkomen dat OV-reizigers straks massaal de auto instappen en wij alsnog met z’n allen in de file blijven staan.”

 www.raivereniging.nl

Dit bericht delen?