Category: Diversen

Waterstofauto voor consument duurzaam alternatief

Consumenten zien de waterstofauto als een interessant alternatief voor benzine- en elektrische auto’s. Dit blijkt uit een grootschalig kwalitatief onderzoek, uitgevoerd door de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en BOVAG. Van het ondervraagde algemene publiek blijkt 47% bereid tot 10 minuten om te rijden om waterstof te kunnen tanken. Moet er langer dan 20 minuten worden gereden, dan haakt men af, zo blijkt onder meer.

Het onderzoek is uitgevoerd onder KNAC-leden, leaserijders en het algemene publiek. Met name het feit dat waterstofauto’s geen gebruik maken van een groot en zwaar accupakket, zoals in batterij-elektrische auto’s, noemt 80% van het algemene publiek als belangrijk voordeel. Andere pluspunten van waterstofauto’s die worden genoemd zijn: geen CO2-uitstoot en geen luchtverontreiniging. Vooral de KNAC-leden zien de grotere actieradius van waterstofauto’s en het sneller kunnen tanken ten opzichte batterij-elektrische auto’s als een belangrijk voordeel. De impact van de accu op het milieu blijkt onder de respondenten een gedeelde zorg.

Veiligheid

Het gebrek aan waterstoftankstations en de hoge aanschafprijs van waterstofauto’s zien alle drie categorieën van ondervraagden als een belangrijk nadeel. Het argument dat waterstof minder groen zou zijn dan vaak wordt beweerd wordt ook door KNAC-leden genoemd. Een deel van het algemene publiek en de leaserijders zet vraagtekens bij de veiligheid van waterstof omdat het explosief is. Opvallend is dat dit aspect van veiligheid bij de KNAC-leden niet speelt. In het onderzoek is onder meer de vraag gesteld wie zich als eerste in een waterstofauto ziet rijden. Onder de automobilisten met een eigen auto scoren de KNAC leden (16%) het hoogst. Onder de groep leaserijders scoren de werknemers met een leaseauto van de werkgever het hoogst (29%). Zij geven aan vaker bereid te zijn om langer te rijden naar een waterstoftankstation. Ongeveer 8% van deze leaserijders is zelfs bereid om een half uur te rijden naar het dichtstbijzijnde tankstation.

KNAC& BOVAG

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met BOVAG, met als doel de interesses en de verwachtingen van de consumenten inzake waterstofauto’s in kaart te brengen. Zowel het kennisniveau, de diverse opinies als de onderliggende gedachten en argumenten komen door dit kwalitatieve onderzoek in beeld. In een reactie op de resultaten laat de KNAC weten verheugd te zijn met de inzichten die het onderzoek biedt. Niet eerder namelijk is er een grootschalig kwalitatief onderzoek onder consumenten uitgevoerd. De KNAC gaat alle inzichten actief delen met de relevante partijen en zal hierbij ook steeds het perspectief van de consument onder de aandacht brengen.

BOVAG vindt de opgedane inzichten nuttig en zal die delen met leden en stakeholders. Het is duidelijk dat waterstof nog een lange weg heeft te gaan, maar dat het wel een aandrijving met potentie is.

Onderzoek

Het onderzoek heeft gebruik gemaakt van de onderzoeks- en dialoogtechnologie van CircleLytics en is in twee fasen uitgevoerd. In de eerste ronde gaven de respondenten antwoord op een aantal gesloten en open vragen. Door middel van de dialoogtechnologie zijn belangrijke topics en meningen uit de toelichtingen op de open vragen gefilterd. In de tweede ronde werd de respondenten gevraagd op deze resultaten te reageren. De technologie filtert de meningen met het meeste draagvlak uit. Deze methode geeft de respondenten veel vrijheid om aan te geven wat volgens hen de belangrijke onderwerpen zijn. De uitkomsten van ronde 1 van het onderzoek zijn gebaseerd op 1.275 respondenten, waarvan 500 KNAC leden, 500 algemeen publiek en 275 leaserijders. Aan ronde 2 deden 400 man algemeen publiek mee, 380 KNAC-leden en 200 leaserijders.

Het volledige onderzoeksrapport kunt u hier lezen.

Dit bericht delen?