Category: Schadeherstel

Nieuwe Arbocatalogus voor carrosseriebranche live

FOCWA heeft in samenwerking met RAI CarrosserieNL, FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en OOC de nieuwe website voor de Arbocatalogus gerealiseerd. De vernieuwde website biedt op een laagdrempelige manier instrumenten aan om werkgevers en werknemers te helpen om op een veilige en gezonde manier te werken. Een Arbocatalogus wordt gezien als een erkende ‘handleiding’ die door sociale partners wordt uitgeschreven ter bevordering van gezonde en veilige werkomstandigheden. Een catalogus bevat een omschrijving van de meest voorkomende risico’s in de branche en omschrijft oplossingen. Bedrijven kunnen aan de hand daarvan hun Arbobeleid uitvoeren en invulling geven aan de branche RI&E. Deze Arbocatalogus heeft niet alleen qua vorm een volledige verbouwing ondergaan. Vooral inhoudelijk is er gekeken naar geactualiseerde werkprocessen in functie van de veiligheid van werknemer en -gever. Deze werkprocessen zijn daarom ook getoetst bij en erkend door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

www.arbocataloguscarrosserie-branche.nl

Dit bericht delen?