Category: Banden & wielen

RecyBEM: in 2021 weer 9,5 miljoen gebruikte autobanden ingezameld

RecyBEM kijkt terug op een jaar waarin het inzamelaantal voor het derde jaar op rij stabiel was. Er zijn in Nederland in 2021 9,492 miljoen gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt ingezameld. 

Uit cijfers van RecyBEM blijkt dat de gecertificeerde inzamelaars in ons land daarmee nagenoeg evenveel banden inzamelden als in 2019 en 2020. In de twee voorgaande jaren werd ongeveer hetzelfde aantal afgedankte banden opgehaald bij de 10.000 garages, bandenbedrijven en gemeenten die in Nederland deelnemen aan het RecyBEM-systeem. 

Bewustwording

De stabilisatie van het inzamelaantal is het gevolg van een toenemende bewustwording bij garages en bandenbedrijven van het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw. Tot 2020 raakte de bandenbalans steeds verder uit evenwicht en werden er veel meer banden ingezameld dan er op de markt geplaatst werden. In 2021 is dit gat voor het eerst weer kleiner geworden. 

De inzameling van de autobanden onder de RecyBEM-regeling in 2021 betekent ook een enorme besparing van grondstoffen en CO2-uitstoot. “Het aantal autobanden dat we in 2021 onder de RecyBEM-regeling hebben ingezameld is vergelijkbaar met de twee voorgaande jaren,” zegt Joost Kester, operationeel directeur van RecyBEM. “In 2021 hebben we nog geen 40 duizend banden meer ingezameld dan in 2020. Na de stijging tot en met 2019 zien we een stabilisatie van het inzamelaantal op 9,5 miljoen. Voor iedere band die met betaling van de afvalbeheersbijdrage autobanden op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een gebruikte autoband in en zelfs meer dan dat. Al jaren zamelen we meer banden in dan er op de markt geplaatst worden. Het verschil werd steeds groter, met in 2020 zelfs 1,5 miljoen banden meer ingezameld dan op de markt geplaatst. In 2021 is daar een kentering in gekomen”.   

Over het inzamelingssysteem 

RecyBEM levert een positieve bijdrage aan de circulariteit van autobanden. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen gecertificeerde bandeninzamelaars onder regie van RecyBEM gebruikte autobanden in volgens het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw. De gebruikte banden worden nuttig toegepast en krijgen een zo hoogwaardig mogelijke bestemming. Het RecyBEM-systeem voorkomt dat oude banden rondslingeren in het milieu. Ook hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO2 vermeden. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers en in 2004 RecyBEM opgericht om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Besluit beheer autobanden. 

www.recybem.nl

Dit bericht delen?