Category: Banden & wielen

Twintig gecertificeerde inzamelaars voldoen aan alle kwaliteitseisen van RecyBEM

Sinds 1 januari 2019 zijn er twintig bandeninzamelingsbedrijven die door RecyBEM gecertificeerd zijn. Deze bedrijven zorgen vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 voor de gestructureerde en efficiënte inzameling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. 

De inzamelaars die aangetoond hebben dat ze voldoen aan de eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering en de brandveiligheid hebben het kwaliteitscertificaat van RecyBEM ontvangen. Om als inzamelingsbedrijf in aanmerking te komen een inzamelingsbedrijf aan de gestelde eisen en voorschriften te voldoen. Dit houdt als basis in dat een kwaliteitsmanagementsysteem operationeel en effectief is conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. Het Inzamelingsbedrijf dient daarnaast te voldoen aan de aanvullende eisenpakketten met betrekking tot de bedrijfsvoering en brandveiligheid en -preventie. In het afgelopen jaar zijn de bedrijven gecontroleerd door SGS Nederland en LBP|SIGHT, waarbij tot op heden twintig inzamelingsbedrijven bewezen hebben aan de eisen te voldoen.

Kwaliteit gewaarborgd

In het belang van een betrouwbare en kwalitatieve inzameling en verwerking van gebruikte autobanden waarborgt RecyBEM de kwaliteit van het inzamelings-, verwerkings- en administratieve proces bij inzamelingsbedrijven. Driejaarlijks worden kandidaat inzamelingsbedrijven hiertoe gecertificeerd door onafhankelijke instellingen. SGS Nederland toetst of wordt voldaan aan de Beoordelingscriteria bedrijfsvoering en LBP|SIGHT controleert aansluitend of het inzamelingsbedrijf voldoet aan de eisen met betrekking tot brandveiligheid en –preventie die zijn vastgelegd in de Beoordelingscriteria brandveiligheid. Jaarlijks vindt daarbovenop een audit door RecyBEM plaats om naleving van de contractuele verplichtingen te controleren. 

“Wij trachten het kwaliteitsniveau van de bandeninzameling in Nederland te bevorderen door samen te werken met professionele inzamelingsbedrijven die voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen. Het is goed om te constateren dat we het RecyBEM-certificaat na het certificeringstraject van het afgelopen jaar hebben kunnen uitreiken aan twintig bandeninzamelingsbedrijven”, zegt Kees van Oostenrijk, directeur van RecyBEM.   

Gestructureerd inzamelen

RecyBEM zorgt als uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden voor het gestructureerd inzamelen van de ‘na gebruik vrijgekomen’ autobanden uit de Nederlandse vervangingsmarkt en voor de milieuverantwoorde verwerking van de ingezamelde gebruikte autobanden. De RecyBEM gecertificeerde inzamelingsbedrijven halen bij garages, bandenservicebedrijven e.d. de gebruikte autobanden gratis op. Inzameling van de autobanden gebeurt volgens het principe ‘een oude band voor een nieuwe band’, waarbij nieuw betrekking heeft op de eerste ter beschikking stelling aan een ander in Nederland. Voor de milieuverantwoorde verwerking van de ingezamelde banden werkt RecyBEM samen met RecyBEM-gecertificeerde bandenverwerkingsbedrijven. Zij scheiden de componenten rubber, staal en textiel en granuleren het rubber. Inzamelingsbedrijven laten de ingezamelde schrotbanden voor een groot deel verwerken bij deze verwerkingsbedrijven om hun contractueel verplichte percentage materiaalhergebruik te realiseren.

8,5 miljoen banden per jaar

“Inzamelaars zijn een belangrijke schakel in het Nederlandse systeem van inzameling en verwerking van gebruikte autobanden. Zij zorgen voor een gestructureerde en efficiënte inzameling van gebruikte autobanden. Jaarlijks worden ongeveer 8,5 miljoen autobanden ingezameld, waarvan ruim 90% wordt gerecycled en hergebruikt. Het RecyBEM-systeem levert grondstoffen en energie op. We besparen jaarlijks zo’n 24 miljoen kilo rubber en bijna 6 miljoen kilo staal. En ons systeem leidt tot minder CO₂-uitstoot.  We vermijden jaarlijks de uitstoot van ruim 65 miljoen kilo CO2. We besparen CO₂ gelijk aan de emissie van 430 miljoen autokilometers of de aanplant van 430.000 nieuwe bomen”, aldus Van Oostenrijk.

www.recybem.nl

Dit bericht delen?